Wednesday, 20 October 2010

Playful Kiss Tap 15

Playful Kiss Tap 14 is success. Now, playful kiss tap 15 is ready for watch.  Playful kiss episode 14. Do you  know? Playful Kiss is based on the Japanese manga Mischievous Kiss.

Playful kiss Tap 15 Casts:
Jang Ah Young as Hong Jang Mi
Choi Won Hong as Baek Eun Jo
Hwang Hyo Eun as Song Kang Yi
Kang Du as Song Ji-oh
Kang Nam Gil as Oh Gi Dong

No comments:

Post a Comment